Moji milí Staromešťania

    S mestom Košice je spojená celá moja životná cesta. To jasne dosvedčuje tomu, že som zástancom odstraňovania prekážok, nielen architektonických ale všetkých prekážok na ceste ku slušnej a spravodlivej spoločnosti.
    Bohaté skúsenosti, ktoré som získala za 16 rokov pôsobenia v samospráve Mestskej časti Košice – Staré Mesto a osem ročnej práce vo funkcii zástupcu starostu chcem zužitkovať v prospech Starého mesta, ktoré dýcha dušou bohatou na históriu. Dôverne poznám problémy ako aj možnosti, ktoré je potrebné v mestskej časti zrealizovať, vylepšiť a skvalitniť. Slovo samospráva je odvodené od slova starať sa.
    Ako žena citlivo vnímam starosti a požiadavky ľudí, ktorí v mestskej časti bývajú ale aj s tými, ktorí do Starého Mesta chodia pracovať, čerpať silu a energiu. Práve v takejto chvíli keď môžem pomôcť ľuďom, cítim, že moja práca má zmysel. Len reči nestačia...
    To sú pre mňa hlavné dôvody prečo sa uchádzam o Vašu dôveru v nadchádzajúcich voľbách na starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto.

S úctou Vaša kandidátka
                                                     Ing. Eva Hulmečíková