Môj životopis

    Narodila som sa 2.5.1959 v rodine farmaceutov, žijúcich v Košiciach. Útle detstvo som prežila s mladšou sestrou v rodine milujúcich rodičov. Ako dieťa som navštevovala škôlku len jeden rok. Na toto „štúdium“ som nadviazala v Základnej škole na Tajovského ulici, ale základné vzdelanie som ukončila už na Malinovského ulici. Moje kroky neskôr mierili na veľmi úspešné Gymnázium na Šmeralovej ulici (dnešná Poštova). Tu som v roku 1978 maturovala. Svoje vysokoškolské vzdelanie som ako stavebná inžinierka získala na Vysokej škole technickej v Košiciach.
    Okrem ôsmych rokov kedy som vykonávala funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto, pracujem v oblasti stavebníctva, v súčasnosti ako autorizovaný inžinier.